Thursday, July 3, 2008

abacus


iki kere iki..

soru çok kolay.. yanıt da öyle.. iki kere iki dört eder..
ama nasıl?! Iste burası karısık. Dört ama kime göre ve nasıl..
Iki kere iki dörttür de.. herkesin "dört"ü de farklıdır.

Zengin ülkeleri simgeleyen iyi beslenmis beyaz ve neseli çocugun yanıtı dört. Ama onun "dört"ü iyi ve pahalı yiyeceklerden olusuyor.

Yoksul ülkeleri simgeleyen, açlıktan neredeyse kurumus, üzünçlü siyah çocugun yanıtı da dört. Ama onun "dört"ü bütün bir ömrü boyunca kendisini kısıtlayan dikenli tellerden olusan bir dört.

Bu bilgiler ısıgında bir kez daha gözden geçirin;
“iki kere iki kaç eder?”

No comments: